برچسب: فلنج

جدول تبدیل واحدهای اندازه گیری لوله و فلنج

میلی متر (mm) اینچ (inch) DN بازاری ۱/۸ ۶ ۱/۴ ۸ ۳/۸ ۱۰ ۲۰ ۱/۲ ۱۵ ۵/۸ ۱۸ ۲۵ ۳/۴ ۲۰ ۲ ۳۲ ۱ ۲۵ ۲٫۵ ۴۰ ۱ ۱/۴ ۳۲ ۳ ۵۰ ۱ ۱/۲ ۴۰ ۴ ۶۳ ۲ ۵۰ ۵ ۷۵ ۲ ۱/۲ ۶۵ ۶ ۹۰ ۳ ۸۰ ۸ ۳ ۱/۲ ۹۰ ۱۱۰ ۴ ۱۰۰ […]

ادامه مطلب