برچسب: فلنج گلودار

انواع فلنج و کاربردهای آن

فلنج ها یکی از اتصال دهنده های لوله ها، شیرآلات و دستگاهها به یکدیگر می باشند. شکل دیسکی داشته و با پیچ و مهره به یکدیگر وصل می شوند. قطر اسمی فلنج برابر با قطر لوله ای است که به فلنج متصل می شود. سه نوع استاندارد جهت رده بندی برای تحمل فشار فلنج ها […]

ادامه مطلب