لرزه گیر لاستیکی مهاردار “۱/۴ ۱

ریال1,600,000

size: 1 1/4″

لرزه گیر لاستیکی مهار دار 10 بار فشار

توضیحات