لرزه گیر لاستیکی PN16 فلنج دار مهاردار “۱/۴ ۱

ریال3,100,000

Rubber Expansion Joint

توضیحات

Rubber Expansion Joint