لرزه گیر لاستیکی مهاردار “۱/۲ ۲

ریال1,900,000

size: 2 1/2″

لرزه گیر لاستیکی مهاردار 10 بار فشار

توضیحات