لرزه گیر لاستیکی مهاردار “۱/۲ ۱

ریال1,600,000

size: 1 1/2″

لرزه گیر لاستیکی مهاردار 10 بار فشار

توضیحات