فلنج گلودار PN10 سایز (“۱۸)

Size: 18″

شناسه محصول: 1017 دسته:

توضیحات

فلنج گلودار PN10  را برای آبرسانی استفاده کرده و معمولا فشار کاری در این مسیر لوله کشی زیاد نیست.