فلنج گلودار PN10 معمولی (“۱/۲-۱)

ریال136,000

“Size: 1 1/2

شناسه محصول: 1005 دسته:

توضیحات

فلنج گلودار PN10 سایز ۱/۲ ۱ اینچ

از فلنج جوشی یا فلنج گلودار PN10 برای آبرسانی استفاده می کنند.

فلنج گلودار را از یک سو به لوله جوش می دهند و از سوی دیگر به فلنج یا سایر تجهیزات .