فلنج کور “۱۰

size: 10″

شناسه محصول: 3013 دسته:

توضیحات

از فلنج کور غالبا در انتهای لوله کشی جهت مسدود کردن لوله استفاده می شود. در این نوع فلنج فشار بیشتری نسبت به انواع فلنج های دیگر وجود دارد.