فلنج کور ضخامت ۲۰ میل “۶

size: 6″

شناسه محصول: 4091 دسته:

توضیحات

فلنج های کور برای مسدود کردن انتهای لوله کشی و منافذ شیرهای تحت فشار استفاده می شود. این فلنج ها تحت فشار بیشتری نسبت به فلنج های دیگر قرار می گیرند.