فلنج کور ضخامت ۲۰ میل “۵

size: 5″

شناسه محصول: 4090 دسته:

توضیحات

فلنج کور عموما جهت مسدود کردن انتهای لوله کشی و منافذ شیرهای تحت فشار استفاده می شود. این فلنج ها تحت فشار بیشتری نسبت به فلنج های دیگر قرار می گیرند.