فلنج کلاس ۱۵۰ یک رو تراش سایز “۱/۲ ۲

ریال425,000

Size: 2 1/2″

فلنج کلاس 150 یک رو تراش

توضیحات