فلنج آکاردئونی فلنج دار کلاس ۱۵۰ مهار دار “۱/۲

ریال3,000,000

توضیحات

expansion joint AK FL MA
لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار کلاس ۱۵۰ مهار دار