اسلیپون کلاس ۱۵۰ سایز “۱

ریال250,000

Size: 1″

اسلیپن کلاس 150 سایز 1 اینچ

توضیحات

لوله طوری داخل فلنج اسلیپون قرار می گیرد که از صفحه داخل آن فاصله داشته باشد و از داخل و خارج جوشکاری می شود. نصب آن آسانتر است زیرا تراز لوله با دقتی که در هنگام نصب  فلنج های جوشی است مورد نیاز نیست.