اسلیپون کلاس ۱۵۰سایز “۱/۲

ریال170,000

Size: 1/2″

فلنج اسلیپون کلاس 150 استاندارد سایز 1/2 اینچ

توضیحات

لوله طوری داخل فلنج اسلیپون قرار می گیرد که از صفحه داخل آن فاصله داشته باشد و از داخل و خارج جوشکاری می شود. نصب آن آسانتر است زیرا تراز لوله با دقتی که در هنگام نصب  فلنج های جوشی است مورد نیاز نیست.