واشر سیمی سوراخ دار

سفارشات با ابعاد دلخواه پذیرفته می شود. جهت درخواست سفارش با شماره تلفن 55572094 تماس حاصل فرمایید و یا برای ما به شماره 09300865702 تلگرام نمایید.