استانداردهای واشر

استانداردهای واشر

با توجه به اهداف این سایت در خصوص ارائه اطلاعات مورد نیاز در زمینه فعالیت فروشگاه اینترنتی اتصالات، تلاش شده در مورد واشرهایی که در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرد مطالبی ذکر گردد. لذا این مطالب به صورت تخصصی در این حوزه مورد مطالعه و ارائه شده است.

از آنجاییکه واشر بین فلنج ها قرار می گیرند و همانطور که در مورد فلنج ها استانداردهای مختلفی وجود دارد می توان نتیجه گرفت برای واشرها نیز باید استانداردهای مرتبط با فلنج ها نیز وجود داشته باشد.

در زیر به معرفی برخی از این استانداردها اشاره می شود.

 

واشرهای تخت رینگی استاندارد ASME B16.21 (مورد استفاده فلنج های ASME/ANSI B16.5 RF)

سایز فلنجقطر داخلیقطر خارجی
DNInchکلاس ۱۵۰کلاس ۳۰۰کلاس ۴۰۰کلاس ۶۰۰کلاس ۹۰۰
۱۵۱/۲۲۱۴۸۵۴۵۴۵۴۵۴
۲۰۳/۴۲۷۵۷۶۷۶۷۶۷۷۰
۲۵۱۳۳۶۷۷۳۷۳۷۳۷۹
۳۲۱/۴ ۱۴۲۷۶۸۳۸۳۸۳۸۹
۴۰۱/۲ ۱۴۸۸۶۹۵۹۵۹۵۹۸
۵۰۲۶۰۱۰۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۳
۶۵۱/۲ ۲۷۳۱۲۴۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۶۵
۸۰۳۸۹۱۳۷۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۶۸
۹۰۱/۲ ۳۱۰۲۱۶۲۱۶۵۱۶۲۱۶۲
۱۰۰۴۱۱۴۱۷۵۱۸۱۱۷۸۱۹۴۲۰۶
۱۲۵۵۱۴۱۱۹۷۲۱۶۲۱۳۲۴۱۲۴۸
۱۵۰۶۱۶۸۲۲۲۲۵۱۲۴۸۲۶۷۲۸۹
۲۰۰۸۲۱۹۲۷۹۳۰۸۳۰۵۳۲۱۳۵۹
۲۵۰۱۰۲۷۳۳۴۰۳۶۲۳۵۹۴۰۰۴۳۵
۳۰۰۱۲۳۲۴۴۱۰۴۲۲۴۱۹۴۵۷۴۹۸
۳۵۰۱۴۳۵۶۴۵۱۴۸۶۴۸۳۴۹۲۵۲۱
۴۰۰۱۶۴۰۶۵۱۴۵۴۰۵۳۷۵۶۵۵۷۵
۴۵۰۱۸۴۵۷۵۴۹۵۹۷۵۹۴۶۱۳۶۳۸
۵۰۰۲۰۵۰۸۶۰۶۶۵۴۶۴۸۶۸۳۶۹۹
۶۰۰۲۴۶۱۰۷۱۸۷۷۵۷۶۸۷۹۱۸۳۸

در جدول فوق استانداردهای مربوط به فلنج ها در کلاس های (۱۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰ و ۹۰۰) را مشاهده می کنید. در زیر یک فایل PDF پیوست شده است سعی کردیم که در این فایل تمامی استانداردهای مرتبط با فلنج درج گردد.

جدول کامل استاندارد واشرهای مرتبط با فلنج