استانداردهای فلنج

استانداردهای فلنج

انواع مختلفی برای استانداردهای فلنج و لوله وجود دارد که در صفحه سازمان های استاندارد ساز به آن اشاره شد که برخی سازمانهای صاحب نام معرفی گردید. در این بخش ما استانداردهای معروف را جهت استفاده عزیزان قرار می دهیم. شایان ذکر است این استانداردها نسبت به سالهای گذشته تغییراتی داشته اند و همچنین برای بهبود عملکرد و ارتقاء سطح کیفی زندگی افراد در آینده نیز تغییراتی خواهد داشت. در زیر شش مورد از معروف ترین استاندارهای مرتبط با فلنج آورده شده است.

همچنین در فایل زیر به صورت خلاصه مقایسه ای بین مشخصات و اطلاعات فنی استانداردهای DIN , EN , ASME , JIS انجام پذیرفته است.